Bevrijding

Liberty Tour Drenthe 2010

Liberty Tour 2010Op 10 april 2010 wordt de Liberty Tour 2010 gehouden. Op die zaterdagmorgen trekt onder grote belangstelling een stoet van 130 oud legervoertuigen door Drenthe, om te gedenken dat Drenthe 65 jaar eerder is bevrijd. Ze rijden van Balkbrug naar Assen en komen o.a. door een feestend Beilen.

In dat dorp opent burgemeester Jan Broertjes een expositie over de oorlogsjaren. Hij spreekt de 'bevrijders' toe. Het enthousiasme van het in groten getale toegestroomde publiek is de gehele dag groot. RTV Drenthe doet er live verslag van. Duizenden mensen staan rijen dik langs de route, die de voertuigen van Keep them Rolling op hun bevrijdingstocht afleggen. Overal hangen vlaggen uit en worden 'de bevrijders' toegejuicht. En oudere mensen, die de bevrijding in 1945 hebben meegemaakt, staan met tranen in de ogen het schouwspel te volgen en vertellen hun verhalen van toen. Sommige 'bevrijders' worden zelfs gezoend.

Brug Oranjekanaal wordt opnieuw veroverdHet dorp Westerbork is ook geheel in de sfeer van 1945. Op de Brink worden - zoals op meer plekken lang de route - allerlei activiteiten ontplooid. Historische vliegtuigen geven een show. Bij het monument naast de kerk van Westerbork wordt een herdenkingsplechtigheid gehouden in het bijzijn van Franse SAS veteranen. Burgemeester Jan Broertjes voert ook daar het woord.

Vervolgens wordt de verovering van de brug over het Oranjekanaal bij Zuidveld in het bijzijn van 2000 toeschouwers nagespeeld. Deze brug staat symbool voor de strijd van Fransen en Canadezen om de bruggen over het Oranjekanaal. En komen historische vliegtuigen over en er springen parachutisten uit een oude Dakota DC3. Natuurlijk winnen de geallieerden met steun van de para's het 'gevecht'. De brug wordt door de colonne gepasseerd op weg naar Rolde en de zeker verdiende stamppot.

Gevecht brug Zuidveld 10 april 2010

Beelden 'Duitse' soldaten

Beelden herdenking Westerbork 10 april 2010

Beelden in een Willy's jeep over het oefenterrein

Samenvatting herdenking Amherst 8 april 2010

Beelden Paarden met kanonnen

Beelden vertrek uit Balkbrug

TV Beelden Liberty Tour Beilen

TV reportage vooruitblik Liberty Tour

Lange samenvatting Liberty Tour Drenthe 2010

Beelden uit de lucht


Burgemeester Broertjes bij herdenking Westerbork

Dominee Jan Hermes in Vries

Gedicht leerlingen Dr Nassau College in Assen

Gesprek met burgemeester Sicko Heldoorn en gedeputeerde Anneke Haarsma

Herdenking twee dode parachutisten in Spier 9 april 2010

Herdenking van de 21 burgers in Spier 9 april 2010

Inleiding luitenant kolonel bd Jansen

Legerpredikant Mulder over de herdenking

Lourens Looijenga in gesprek met veteranen

Luitenant-kolonel Jansen in gesprek met Lourens Looijenga

Lukas Koops in gesprek met de Franse veteraan Halabi

Meditatie en gebed ds Mulder

Reactie deelnemers Keep them Rolling

Samenvatting Liberty Tour Balkbrug-Beilen

Sjoerd Looijenga in gesprek met dominee Jan Hermes

Anthon van der Neut blikt terug met organisator Pieter Bergman

Toespraak burgemeester Sicko Heldoorn van Assen

Toespraak Franse ambassadeur Jean-François Blarel

Verslag van de aanval op brug Zuidveld

Voorlezen van de namen van de Franse slachtoffers

Volledig overzicht herdenking in Assen in 2010