Jodenvervolging

Tekeningen David Schulman

Franklin van der Voort schenkt in 2015 unieke tekeningen, gemaakt zijn door de Joodse schilder David Schulman over Westerbork, aan het Herinneringscentrum van het kamp. Zijn oom, Hendrik Maurits Polak, zit samen met Schulman gevangen in het concentratiekamp.

Sfeertekeningen van Westerbork

'De tekeningen hebben veertig jaar ergens gelegen, zonder dat iemand daar iets van wist of zicht op had. Nu ik dit voorjaar ben verhuisd, kwamen de spullen weer boven water", vertelt Van der Voort. 'Toen dacht ik: dit verdient bredere historische aandacht. Deze tekeningen horen daar thuis, het zijn sfeertekeningen van Kamp Westerbork.'

Zijn oom en Schulman overleefden hun gevangenschap. Schulman verblijft in 1943 enkele maanden in het kamp. Vlak na zijn thuiskomst tekent hij de taferelen uit het kamp op verzoek van Hendrik Maurits Polak.
In een brief aan Polak schrijft de schilder dat hij grote moeite heeft om het kamp te tekenen. 'Ik wil liever niet meer aan die gebeurtenissen worden herinnerd', is in de brief te lezen.Deze ene tekening van Schulman van Kamp Westerbork was al wel bekend.


Op de tekeningen zijn de interieurs van een barak en de latrine in kamp Westerbork te zien. Op een andere tekening, die in het bezit is van het Joods Historisch Museum, is het terrein van Westerbork te zien. De tekeningen zijn zeldzaam. Er zijn zover bekend geen andere tekeningen van binnen het concentratiekamp.

Sneeuwlandschappen

Schulman was in die tijd een bekende Joodse schilder en maakte vooral sneeuwlandschappen. Zijn werk is opgeslagen in het depot van museum SingerLaren.

'Hij schilderde vaak het mooie dorp Blaricum of Laren met de roze ondergaande zon, die schijnt op de sneeuw. Hij was een gewilde, succesvolle kunstenaar', vertelt Anne van Lienden, conservator van het museum.